Nu kan du använda mobilen för att beställa färdtjänst

Att beställa färdtjänstresor behöver inte vara så särskilt svårt. Egentligen räcker det med att ringa ett specifikt nummer till färdtjänst och tala om namn och vilken adress resan ska ske ifrån. Svårigheten ligger nog mest i att få tillgång till färdtjänst som hjälpmedel. Det gäller att vara i en specifik behovsgrupp och man kan behöva söka många gånger innan färdtjänsten beviljas. När det gäller andra transporter till sjukhus är det betydligt enklare att enbart ringa en taxi och få resan subventionerad. Det räcker att lämna kvittot till försäkringskassan så drar dom av de procent du inte behöver betala. I detta fallet är det svenska systemet unikt.

shutterstock_159822827Det är lätt att beställa med mobilen

För sjuka och äldre beställs färdtjänst lättast med en mobil. Köp din iPhone hos Dustin, där kan du hitta mobiler som är lätta att förstå. Det enklaste sättet är att ladda ner den app för färdtjänst som de flesta kommuner använder sig av idag. Där kan du på ett överskådligt sätt se hur mycket du har rest och hur många resor du har kvar. Kontakten med färdtjänsten tar du också på ett enkelt sätt via appen. Denna är praktisk att använda då du slipper att till exempel sitta i telefonkö. Naturligtvis ska du använda kommunala färdmedel om du kan klara av det.

Bra hjälpmedel i transporterna

Det finns alltid bra hjälpmedel i transporter för äldre och handikappade. Vid upphandlingar krävs det att de installeras eller finns i de bilar som används då stat och kommun inte gärna hjälper till med detta. Valet om vilka som får uppdraget faller inte alltid på de som lägger det billigaste anbudet utan man pratar också om kostnadseffektivitet. Elhissar är en bas-standard som nästan alltid behövs. Sänka trappsteg mot marken är viktigt i mindre bussar. Fällbara ramper för rullstolsburna personer är också ett viktigt hjälpmedel. Lite rymligare plats inne i bussarna är också att eftersträva för bättre komfort.

Read More

Läs om unika Sverige på nätet

Learn about the unique Sweden onlineNaturligtvis kan det vara bra och roligt att läsa mera om Sverige på nätet och vad andra tycker och tänker om det system som brukas i landet. Här kommer du som har ett intresse av detta både finna faktamässiga studier och rapporter som påvisar att detta är ett mycket väl genomtänkt och fungerande system, samtidigt som du kommer att finna de som helt enkelt på ett satiriskt sätt påtalar att detta är starten till undergång. Nog är det kanske lätt att förstå de människor som är skeptiska till det system som brukas, i och med att det inte på något sätt skulle fungera på många andra platser i världen, men i Sverige har det fungerat i så många år så att alla helt enkelt har vant sig vid det.

Nu finns det dock även många svenskar som tycker att många delar av det som ingår i systemet är felaktiga och inte skulle behöva finnas. Mycket av detta kommer då att uppta den delen som handlar om den svenska flyktingpolitiken där det största motståndet och opinionen finns. Detta är förvisso även det lätt att förstå i och med att det drabbar den svenska befolkning som redan finns i landet på ett negativt sätt.

Hur som helst ska det inte på denna sida bildas någon som helst uppfattning och vad som är rätt och fel, utan helt enkelt bara trycka på vad som de flesta reagerar på. För dig som verkligen vill förkovra dig i allt gällande unika Sverige och det välfärdssystem som finns i landet, så kommer det att finnas tillräckligt med opinionsbildning på nätet för att räcka ett decennium. Här är det bara ut och leta. En del gånger kommer du att få dig ett gott skratt, andra gånger kommer du att bli eftertänksam men de flesta gångerna kommer du helt enkelt bara att läsa och jämföra vad olika sidor har att berätta om detta ämne.

Read More

Andra subventionerade kostnader i Sverige

Nu är det inte bara vård och kostnader för olika färdmedel som är subventionerade i Sverige. Här kommer du även att kunna finna massor av andra saker som det finns ekonomisk hjälp till. Bland annat så kan du se till alla de som du kanske tycker lever ensamma och bor i en för stor bostad, medan folk i andra länder får trängas med fem personer i ett litet rum på 20 kvadratmeter för att kunna klara kostnaderna. Detta beror helt enkelt på att du som ensamstående kan ha rätten att bo i en tvåa, och då erhålla bostadsbidrag från staten om du inte själv kan klara de kostnader.

different modes of transport that are subsidizedDe kostnader du inte anses klara beräknas då på dina inkomst. Här ska det finnas en viss norm för alla medborgare att leva på och om den efter hyran är betalt blir lägre, så får du ett bostadsbidrag som motsvarar det som fattas. Här har du också något som skulle vara helt omöjligt att få i de allra flesta andra länder. I Sverige är det till och med så att den svenska staten går in och subventionerar mjölkpriset, så att alla som vill dricka mjölk ska kunna ha en möjlighet att göra detta utan att priset går upp och blir för dyrt.

Helt enkelt så finns det så många olika subventionerade kostnader i Sverige att det gör hela landet till ett unikt koncept. Här finns det faktiskt utrymme för andra länder att lära sig hur detta skulle kunna gå till, men de enda länder som skulle ha en ekonomisk möjlighet till detta är tyvärr de länder som i regel satsar alldeles för stora pengar på den enorma militära apparaten för att alltid vara de som ligger på topp som övervakare av världen. Här kan du själv enkelt räkna ut vad som är bäst.

Read More

Unika Sverige med sitt välfärdssytem

SwedenSverige är ett land som borde ha en av världen lyckligaste befolkning. Detta om du ser till det skydd du har som medborgare om något skulle inträffa i livet, samtidigt som det finns ett system som på ett bra sätt tar hand om alla de som är äldre och handikappade. Här finns det fortfarande de som klagar, och det grundar sig i att det under senare år har funnits ett behov av att sänka den otroligt höga välfärd som tidigare fanns. Idag är den fortfarande den bästa i världen och detta är något som alla medborgare ska vara tacksamma över.

Som ett exempel på detta så har du det stora system som ingår i vården för äldre och handikappade som då spänner mellan allt från färdtjänst och sjuktransporter till den mycket bra och kraftigt subventionerade vården alla får som besöker ett sjukhus. I Sverige är det också så att du många gånger kan gå till olika privatkliniker för vård, där du också kommer att ha rätten att bruka stora delar av det ekonomiska skydd som finns för vård. Med detta menas då att du kan använda det som kallas för högkostnadsskyddet.

För att göra alla på det klara så har alla människor ett väldigt bra skydd i Sverige, och det finns definitivt ingen anledning att klaga. Här får även alla de som fortfarande jobbar ta del av det bra systemet som finns inom vård och omsorg. Detta betyder att ingen står utanför systemet som i många andra länder där det gäller att ha rätt försäkring för att ha rätten till vård på vissa sjukhus. Naturligtvis har alla rätt till vård om de kan stå för hela den kostnaden det medför, men detta är något som du som svensk medborgare i Sverige aldrig behöver tänka på. Helt enkelt otroligt och fantastisk.

Read More

Hur beställer du färdtjänst och andra resor?

transport services and other tripsKonsten att beställa färdtjänstresor och andra resor, kan vara något som kanske inte alls visar sig vara så svårt. Här är det egentligen bara att vara den som ringer ett specifikt nummer till färdtjänsten och uppger namn och den adress du ska hämtas upp på. När det gäller alla andra möjliga resor kommer naturligtvis alla dessa att vara något mer komplicerade att beställa, samt att vara mer kostsamma. Det som kan vara krångligt när det gäller färdtjänst är just själva möjligheten att få tillgång till denna tjänst. Här kan det för många människor blir en mycket lång process, och andra kan ständigt nekas då de inte anses falla inom denna behovsgrupp.

För att få till andra resor såsom sjuktransporter, så kommer du som normalt sett har ett arbete helt enkelt att kunna ringa taxi för en snabb transport till sjukhuset, eller när du inte har möjlighet att transportera dig på annat sätt. Här är det hela då så fiffigt uträknat att du bara kan lämna in detta kvitto samt andra giltiga kostnader till försäkringskassan, så kommer de att ge dig pengarna tillbaka på den procentuella del du inte behöver stå för. I det fallet är också det svenska systemet unikt i världen. Ingen vet dock hur länge detta kan fortsätta och en stor glädje och tacksamhet ska visas under den tiden.

Till skillnad från andra länder så är det alltså busenkelt att få både färdtjänst och sjuktransporter i Sverige. Samtidigt får alla de som utnyttjar dem också ett subventionerat pris. Om detta system skulle jämföras med vissa andra länder så skulle du istället få en räkning på hela månadslönen för en transport. Dessutom kan du som valt att bosätta dig i fjällen, även få en helikoptertransport till samma låga pris, vilket gör det hela mycket otroligare än som tidigare påvisats.

Read More

Färdmedel för äldre och handikappade

Transport for the elderly and disabledVad är det då för olika färdmedel som finns för äldre och handikappade? Här kommer det hela att bero på vilken form av boende du har, och då således om du lever på ett sjuk- eller ålderdomshem eller om du bor i egen bostad. När du är den som bor på ett hem, så kommer detta i de allra flesta fall att betyda att den plats du bor på innehar ett eller flera fordon för de transporter som behöver göras. I det fallet brukar det då finnas möjligheten till separata sjukbesök eller dagliga turer tillsammans för att inhandla nödvändiga produkter samt mat.

Om du är äldre eller lätt handikappad och bor i eget hem, kommer du att vara den som har lite fler olika alternativ att välja mellan. Här kommer naturligtvis alltid den kollektivtrafik som alla använder att finnas, om det är så att du fortfarande är frisk och stark nog för att åka med denna. Förutom detta brukar även bussar finnas som går vissa linjer och hämtar upp människor utanför dörren för att vara tillgängliga. Här brukar även dessa ingå i det som kallas för kollektivtrafiken. När inte detta är möjligt kommer det att bli fråga om taxi eller färdtjänst.

Gällande alla dessa olika transporter, förutom vanlig taxi, så kommer dessa alltid att vara subventionerade till ett lägre pris. Detta är då gjort för att de som är gamla och pensionärer ska kunna ha en möjlighet att ta sig fram lika billigt som de vilka fortfarande är friska kan göra. Många av dessa förmåner som finns i Sverige är unika i övriga världens ögon, och det finns bara ett fåtal andra länder som har ett lika bra och utbyggt socialt skyddsnät som Sverige. Detta är något som ska bäras med stolthet och påvisar att gamla och handikappade tas om hand på ett värdigt sätt.

Read More

Speciella hjälpmedel i fordon

När det gäller sjuktransporter och transporter för äldre och handikappade kan det komma att behövas en hel del olika hjälpmedel för detta i de fordon som ska utföra transporterna. I det fallet kommer de bolag som lämnar offerter på dessa jobb att vara medvetna om att det är de som måste se till att allt detta finns på plats, för att göra det möjligt att erbjuda de tjänster de åtagit sig. Alternativ kan det skrivas i kontraktet att den som har behovet av transporterna ska vara den som ser till att fordonen utrustas med allt som krävs för att det ska vara möjligt.

folding ramps for those in wheelchairsI vilket fall kommer detta i vissa fall att kräva olika typer av fordon samt att det även kan gälla stora investeringar gällande elhissar och andra kostsamma hjälpmedel. I det fallet är stat och kommun inte alltid så villiga att gå in och satsa pengar i ett företag som inte har den utrustning som behövs. Här blir det istället ett val som faller på dem som verkligen är intresserade och ser till att allt redan finns på plats. Detta kan också vara något som ses över på ett kostnadseffektivt plan, och kan då göra att den som erbjuder det billigaste priset inte alltid får det kontrakt det gäller.

Vad är det då mer än elhissar som finns och kallas för speciella hjälpmedel i fordon? För det mesta är det de hjälpmedel som behövs för äldre och handikappade. Det kan exempelvis vara möjligheten att sänka det sista trappsteget till marken i olika mindre bussar. Ytterligare exempel är att det kan vara fällbara ramper för dem som sitter i rullstol. Något annat kan vara så enkelt som att det finns lite extra plats i fordonen som gör att handikappade får det enklare att ta sig fram på ett säkert sätt.

Read More