Andra subventionerade kostnader i Sverige

Nu är det inte bara vård och kostnader för olika färdmedel som är subventionerade i Sverige. Här kommer du även att kunna finna massor av andra saker som det finns ekonomisk hjälp till. Bland annat så kan du se till alla de som du kanske tycker lever ensamma och bor i en för stor bostad, medan folk i andra länder får trängas med fem personer i ett litet rum på 20 kvadratmeter för att kunna klara kostnaderna. Detta beror helt enkelt på att du som ensamstående kan ha rätten att bo i en tvåa, och då erhålla bostadsbidrag från staten om du inte själv kan klara de kostnader.

different modes of transport that are subsidizedDe kostnader du inte anses klara beräknas då på dina inkomst. Här ska det finnas en viss norm för alla medborgare att leva på och om den efter hyran är betalt blir lägre, så får du ett bostadsbidrag som motsvarar det som fattas. Här har du också något som skulle vara helt omöjligt att få i de allra flesta andra länder. I Sverige är det till och med så att den svenska staten går in och subventionerar mjölkpriset, så att alla som vill dricka mjölk ska kunna ha en möjlighet att göra detta utan att priset går upp och blir för dyrt.

Helt enkelt så finns det så många olika subventionerade kostnader i Sverige att det gör hela landet till ett unikt koncept. Här finns det faktiskt utrymme för andra länder att lära sig hur detta skulle kunna gå till, men de enda länder som skulle ha en ekonomisk möjlighet till detta är tyvärr de länder som i regel satsar alldeles för stora pengar på den enorma militära apparaten för att alltid vara de som ligger på topp som övervakare av världen. Här kan du själv enkelt räkna ut vad som är bäst.