Färdmedel för äldre och handikappade

Transport for the elderly and disabledVad är det då för olika färdmedel som finns för äldre och handikappade? Här kommer det hela att bero på vilken form av boende du har, och då således om du lever på ett sjuk- eller ålderdomshem eller om du bor i egen bostad. När du är den som bor på ett hem, så kommer detta i de allra flesta fall att betyda att den plats du bor på innehar ett eller flera fordon för de transporter som behöver göras. I det fallet brukar det då finnas möjligheten till separata sjukbesök eller dagliga turer tillsammans för att inhandla nödvändiga produkter samt mat.

Om du är äldre eller lätt handikappad och bor i eget hem, kommer du att vara den som har lite fler olika alternativ att välja mellan. Här kommer naturligtvis alltid den kollektivtrafik som alla använder att finnas, om det är så att du fortfarande är frisk och stark nog för att åka med denna. Förutom detta brukar även bussar finnas som går vissa linjer och hämtar upp människor utanför dörren för att vara tillgängliga. Här brukar även dessa ingå i det som kallas för kollektivtrafiken. När inte detta är möjligt kommer det att bli fråga om taxi eller färdtjänst.

Gällande alla dessa olika transporter, förutom vanlig taxi, så kommer dessa alltid att vara subventionerade till ett lägre pris. Detta är då gjort för att de som är gamla och pensionärer ska kunna ha en möjlighet att ta sig fram lika billigt som de vilka fortfarande är friska kan göra. Många av dessa förmåner som finns i Sverige är unika i övriga världens ögon, och det finns bara ett fåtal andra länder som har ett lika bra och utbyggt socialt skyddsnät som Sverige. Detta är något som ska bäras med stolthet och påvisar att gamla och handikappade tas om hand på ett värdigt sätt.