Om oss och samtrafik

När det gäller samtrafik är detta oftast något som stat och kommun står för. Det existerar även många olika entreprenörer inom detta område som ställer upp avtal med alla de olika kommuner i Sverige som har ett behov av denna hjälp. De som står för den största delen av samtrafik är alla de hjälptransporter som behövs för äldre och handikappade, samt alla de sjuktransporter som tillfälligt eller regelbundet finns som ett behov hos många människor.

Här handlar det om att vara ett serviceföretag som erbjuder de bästa priserna för att få de bästa tänkbara kontrakten. Precis som med allting annat så är detta en marknad som styrs av den fria konkurrensen, men de som ska anlita och upprätta ett kontrakt med en entreprenör är bundna till att välja den som ger de bästa priset i enlighet med statliga och kommunala avtal. Detta är något som är fastställt i lagen men som ofta förbises i många fall.

På denna sida kan du som vill få större insikt i vad samtrafik egentligen är och hur den fungerar i stort. Den information du finner på denna sida ska ses som generellt rådgivande och upplysande. Det innebär att det i vissa fall kan förekomma felaktigheter som inte uppdaterats. I det fall du baserar informationen du finner på denna sida som faktabaserad och sanningsenligt, gör du detta på eget bevåg. Vid felaktigheter är det därför inte möjligt att ställa sidans ägare till ansvar för de uppkomna felen eller kostnader förknippade med dessa. Välkommen till samtrafik.se.