Är det någon som tjänar på samtrafiken?

interconnectionNär det nu finns så mycket samtrafik och så många olika behov av detta, så borde ju området egentligen sprudla av höga inkomster och välmående företag. I viss mån gör det också det, men inte alls i alla de fallen som samtrafik används. När det handlar om dem som samåker till jobbet så kommer detta till exempel inte att vara något företag. I gengäld så kommer dock alla som tillsammans enbart betalar för transport i en bil göra en bra vinst per år på detta i form av sparat eget kapital. I övrigt brukar det vara mycket svårt att vara en stor vinnare med hjälp av dessa tjänster.

Här kan du till exempel ta alla de specialiserade bolag och taxibolag som utför dessa tjänster. De kommer oftast att vara de som har gett det lägsta priset vid offert för att få dessa kontrakt. I det fallet har de då pressat priserna så mycket så att de ligger på den lägsta möjliga vinstnivå de kan. Dock skulle de då aldrig erbjuda sina tjänster om det inte fanns någon som helst vinning i det, och det hela ligger då i att de får så pass mycket mer att göra än tidigare. Detta betyder att de tar igen det de förlorar på karusellen på gungorna.

När det gäller sjuktransporter är detta kanske det område som den största förloraren finns på, som i detta fall kommer att vara kommun och stat. Eftersom dessa transporter är subventionerade, så kommer det att vara staten som får betala mellanskillnaden till de kontrakterade bolagen. Detta gör då att det fortfarande finns en vinning för de privata bolag som finns med i denna karusell. Kollektivtrafiken är också många gånger vinstdrivande även om det kanske inte ser ut så. Räknar du dock på hur mycket pengar som kommer in på en full buss per tur så ser du snart att det inte kan gå så illa.

Read More

Vad är samtrafik?

interconnectionFör att beskriva vad det stora samlingsnamnet samtrafik egentligen är så är det grundläggande att veta att detta namn kan betyda helt olika saker för olika personer och i olika sammanhang. Det som det i första hand brukar gälla är att det har något med en tjänst som köpts in av stat eller kommun att göra. Här är det då i första hand färdtjänst för äldre och handikappade som ingår i beteckningen. Detta kan då utföras av olika specialiserade bolag inom detta område, eller ibland enbart utföras av taxibolag.

När det sedan kommer till samtrafik som ett färdmedel till arbetet kan det då vara i andra former.

Här kan det då vara att flera personer åker i samma bil till jobbet istället för att varje person ska åka ensam i varsin bil. Detta är ett sätt att skapa en hållbar livsstil som gör att folk är medvetna och tar sitt ansvar för den sköra miljön du hela tiden hör till och som måste skyddas. I det fallet kan då även detta gå under namnet samtrafik, vilket då har innebörden att folk transporteras i grupp.

Det finns också andra sätt att transportera människor i grupp. Detta är då de färdmedel som ingår i det som kallas för kollektivtrafiken. Här kommer då ordet samtrafik att uppfylla allt det som ordet står för. Här transporteras alltid människor av utbildade förare för säkerhetens skull. Oftast finns det även en del olika handikappanpassade platser i dessa fordon, samt att de nästan alltid är nya och miljövänliga. Utöver detta ingår även sjuktransporter och nöd-utryckningar i vissa fall i samtrafiken. När det gäller samtrafik så kommer det nästan alltid att finnas ett telefonnummer där du kan beställa olika typer av transporter, samt att den även alltid kommer att ha ett lägre pris än andra alternativa transportsätt och val.

Read More