Speciella hjälpmedel i fordon

När det gäller sjuktransporter och transporter för äldre och handikappade kan det komma att behövas en hel del olika hjälpmedel för detta i de fordon som ska utföra transporterna. I det fallet kommer de bolag som lämnar offerter på dessa jobb att vara medvetna om att det är de som måste se till att allt detta finns på plats, för att göra det möjligt att erbjuda de tjänster de åtagit sig. Alternativ kan det skrivas i kontraktet att den som har behovet av transporterna ska vara den som ser till att fordonen utrustas med allt som krävs för att det ska vara möjligt.

folding ramps for those in wheelchairsI vilket fall kommer detta i vissa fall att kräva olika typer av fordon samt att det även kan gälla stora investeringar gällande elhissar och andra kostsamma hjälpmedel. I det fallet är stat och kommun inte alltid så villiga att gå in och satsa pengar i ett företag som inte har den utrustning som behövs. Här blir det istället ett val som faller på dem som verkligen är intresserade och ser till att allt redan finns på plats. Detta kan också vara något som ses över på ett kostnadseffektivt plan, och kan då göra att den som erbjuder det billigaste priset inte alltid får det kontrakt det gäller.

Vad är det då mer än elhissar som finns och kallas för speciella hjälpmedel i fordon? För det mesta är det de hjälpmedel som behövs för äldre och handikappade. Det kan exempelvis vara möjligheten att sänka det sista trappsteget till marken i olika mindre bussar. Ytterligare exempel är att det kan vara fällbara ramper för dem som sitter i rullstol. Något annat kan vara så enkelt som att det finns lite extra plats i fordonen som gör att handikappade får det enklare att ta sig fram på ett säkert sätt.