Vad är samtrafik?

interconnectionFör att beskriva vad det stora samlingsnamnet samtrafik egentligen är så är det grundläggande att veta att detta namn kan betyda helt olika saker för olika personer och i olika sammanhang. Det som det i första hand brukar gälla är att det har något med en tjänst som köpts in av stat eller kommun att göra. Här är det då i första hand färdtjänst för äldre och handikappade som ingår i beteckningen. Detta kan då utföras av olika specialiserade bolag inom detta område, eller ibland enbart utföras av taxibolag.

När det sedan kommer till samtrafik som ett färdmedel till arbetet kan det då vara i andra former.

Här kan det då vara att flera personer åker i samma bil till jobbet istället för att varje person ska åka ensam i varsin bil. Detta är ett sätt att skapa en hållbar livsstil som gör att folk är medvetna och tar sitt ansvar för den sköra miljön du hela tiden hör till och som måste skyddas. I det fallet kan då även detta gå under namnet samtrafik, vilket då har innebörden att folk transporteras i grupp.

Det finns också andra sätt att transportera människor i grupp. Detta är då de färdmedel som ingår i det som kallas för kollektivtrafiken. Här kommer då ordet samtrafik att uppfylla allt det som ordet står för. Här transporteras alltid människor av utbildade förare för säkerhetens skull. Oftast finns det även en del olika handikappanpassade platser i dessa fordon, samt att de nästan alltid är nya och miljövänliga. Utöver detta ingår även sjuktransporter och nöd-utryckningar i vissa fall i samtrafiken. När det gäller samtrafik så kommer det nästan alltid att finnas ett telefonnummer där du kan beställa olika typer av transporter, samt att den även alltid kommer att ha ett lägre pris än andra alternativa transportsätt och val.